WOT szkoli uczestników i wychowawców kolonii

WOT szkoli uczestników i wychowawców kolonii

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli w Kielcach pierwsze szkolenie dla organizatorów i pracowników wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim.


Ruszyły pierwsze z cyklu szkoleń zorganizowanych przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej dla pracowników oraz personelu podmiotów organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Będą one prowadzone przez żołnierza – ratownika medycznego, biorącego udział w akcji przeciwkryzysowej WOT ,,Odporna Wiosna”.

W szkoleniu uczestniczyli wychowawcy i podopieczni półkolonii sportowych organizowanych przez kielecki MOSiR. W czasie trwania wypoczynku dzieci, w razie potrzeby terytorialsi będą też udzielać pomocy medycznej i wypełniać zadania sanitarno-higieniczne oraz przeciwepidemiczne na rzecz podopiecznych i personelu ośrodków. W razie konieczności żołnierze zapewnią niezbędne wsparcie logistyczne, psychologiczne, a także odkażanie pomieszczeń oraz sprzętu.

Kolejne odbędzie się 30.06 w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Łucznik” w Sielpi. W celu zapewnienia efektywnego wsparcia organizatorów wypoczynku w Dowództwie WOT uruchomiono dla nich infolinię. Pod numerem 800-100-102 przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00–20:00, dyżurują żołnierze OT – przeszkoleni i doświadczeni w organizowaniu wypoczynku zbiorowego, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat zasad, uwarunkowań prawnych i możliwości wsparcia przez Wojsko Polskie.

Szkolenie Wot
Ruszyły pierwsze z cyklu szkoleń zorganizowanych przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej