Wszyscy Nominowani I Laureaci Nagrody Świętokrzyska Victoria Na Scenie

Wręczono „Świętokrzyskie Victorie” i „Super-Victorie”!

Gmina Piekoszów, MESKO S.A. oraz Wacław Szarek – to laureaci jubileuszowej, XV edycji Nagrody Marszałka Województwa “Świętokrzyska Victoria”. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w piątek 23 czerwca w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Gospodarzami gali byli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Tego wieczoru wręczono również przyznane z okazji jubileuszu nagrody „Świętokrzyskie Super-Victorie”. Otrzymali je gmina Chęciny, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. a także prof. Stanisław Góźdź.

Gośćmi uroczystego spotkania byli parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej senator Krzysztof Słoń i poseł Mariusz Gosek, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałek Marek Bogusławski, włodarze miast, gmin i powiatów, przedstawiciele instytucji i firm oraz środowisk artystycznych i naukowych regionu świętokrzyskiego, a także przedstawiciele samorządów słowackich oraz miejscowości ukraińskich.

Zebranych powitali i uroczyście otworzyli samorządową galę marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Od 15 lat wierni jesteśmy idei, że warto promować tych, którzy swoją działalnością budują lepszą przyszłość regionu i jego mieszkańców – powiedział Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Kolejne edycje konkursu są dla nas okazją, by uhonorować najlepszych, najaktywniejsze, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, samorządy, które zmieniają lokalną i regionalną rzeczywistość, poprawiając standard życia mieszkańców oraz wyjątkowe osoby ze świętokrzyskiego, które swoją energią, zapałem i pracą inspirują innych do działania.

– Nagradzamy świętokrzyskie samorządy, doceniając ich skuteczność w sięganiu po fundusze europejskie oraz zaangażowanie w realizację szeregu inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. – Statuetką honorujemy także firmy tworzące nowe miejsca pracy i przyczyniające się do rozwoju gospodarczego regionu. I wreszcie to, co w regionie najcenniejsze – doceniamy osobowości, ludzi, pełnych zapału i zaangażowania.

W tym roku do biura nagrody wpłynęło 48 zgłoszeń. Podczas posiedzenia Kapituły w kwietniu br. wybrano osoby, instytucje i samorządy, nominowane do “Świętokrzyskiej Victorii”. W kategorii “Osobowość” są to społecznik i filantrop, założyciel Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 w Kielcach Marek Adamczak, flecista, ambasador sztuki województwa świętokrzyskiego Łukasz Długosz, ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, społecznik i samorządowiec Wacław Szarek oraz biolog Anna Świercz. W kategorii “Samorządność” nominowane zostały gminy: Busko-Zdrój, Chęciny, Mirzec, Morawica oraz Piekoszów. Nominowano także, w kategorii “Przedsiębiorczość”, firmy: Chemar S.A., MESKO S.A., Regesta Group, Targi Kielce i Uzdrowisko Busko-Zdrój.

Zwycięzcą XV edycji Nagrody Marszałka Województwa w kategorii “Samorządność” została gmina Piekoszów.

– Nagrodzona gmina Piekoszów to doskonały przykład tego, jak dbać o rozwój mieszkańców, czerpiąc z ich inicjatyw i słuchając ich potrzeb, jednocześnie rozwijając niezbędną infrastrukturę, inwestując w szkolnictwo, sport i ekologiczne rozwiązania – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Statuetkę odebrał burmistrz Zbigniew Piątek.

– Dziękuję Kapitule Nagrody za dostrzeżenie rozwoju naszej gminy, postępu, który dalej będzie tu czyniony. “Świętokrzyska Victoria” to wyjątkowa radość, to podziękowanie za plany, za ambicję, pracę i świetnych ludzi wokół. Samorząd to gra zespołowa, dziękuję więc naszej Radzie Miejskiej, składam podziękowania wszystkim sołtysom za ich rady i spostrzeżenia. Dziękuję wszystkim moim pracownikom za projekty inwestycyjne, ich realizacje i rozliczenia. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Piekoszów – dodał burmistrz Zbigniew Piątek.

W kategorii “Przedsiębiorczość” statuetka “Świętokrzyskiej Victorii” została przyznana firmie MESKO S.A.

– Kapituła Nagrody doceniła rzetelność firmy, wieloletnie doświadczenie a także jakość produkcji i nowoczesne technologie, dzięki którym MESKO S.A. z powodzeniem może współpracować chociażby z siłami NATO – powiedział przewodniczący Andrzej Pruś.

Statuetkę “Świętokrzyskiej Victorii” w tej kategorii odebrał członek Zarządu Marcin Ożóg.

– Możecie się państwo czuć bezpieczni – krótko podkreślił rolę MESKO S.A. Marcin Ożóg, dziękując za docenienie pracy wszystkich członków Zarządu i załogi przedsiębiorstwa.

Zwycięzcą w kategorii “Osobowość” w XV edycji nagrody był Wacław Szarek.

– Sama nominacja jest wielkim zaszczytem i przeżyciem, a to wyróżnienie i nagroda “Świętokrzyskiej Victorii” jest wspaniałym podsumowaniem moich 40 lat pracy zawodowej i starań, działań na rzecz innych – podkreślił Wacław Szarek.

Kapituła Nagrody postanowiła w tym roku, w związku z jubileuszową edycją „Świętokrzyskiej Victorii”, przyznać także w każdej z kategorii specjalne tytuły „Świętokrzyskiej Super-Victorii” .

– Chcemy w ten sposób uhonorować samorządy, osoby i przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich piętnastu lat odegrały szczególną rolę w rozwoju regionu, w budowaniu jego marki i prestiżu, nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Nagrodę „Świętokrzyskiej Super-Victorii” w kategorii „Samorządność” przyznano gminie Chęciny. Statuetkę wręczono burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu. Specjalna jubileuszowa nagroda w kategorii „Przedsiębiorczość” trafiła do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Statuetkę odebrał prezes Zarządu SEFAKO S.A. Jacek Boruciński. Nagrodą „Świętokrzyskiej Super-Victorii” w kategorii “Osobowość” postanowiono uhonorować prof. Stanisława Góździa.

Galę nagrody “Świętokrzyska Victoria” uświetnił recital Ryszarda Rynkowskiego.

Laureaci XV edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria”:

  • Gmina Piekoszów – kategoria „Samorządność”. Sprawnie zarządzany samorząd oraz prężnie rozwijająca się gmina. Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiło realizację inwestycji drogowych, transportowych i kanalizacyjnych. Wdrażane są rozwiązania proekologiczne, remontowana baza sportowo-rekreacyjna oraz doposażane placówki edukacyjne. To samorząd, który stawia na działania proinwestycyjne, tworzy dogodne warunki dla nowych firm, a swój rozwój opiera na współpracy z lokalnymi organizacjami.
  • MESKO S.A. – kategoria „Przedsiębiorczość”. Producent światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej z blisko 100-letnim doświadczeniem. Produkty Spółki ze Skarżyska – Kamiennej są używane przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO. Zakłady dysponują nowoczesną technologią produkcji amunicji oraz rakiet, w tym przeciwlotniczego zestawu rakietowego PIORUN, znajdującego się w czołówce światowych rozwiązań pod względem skuteczności działania.
  • Wacław Szarek – kategoria „Osobowość”. Wieloletni samorządowiec, od 2002 roku burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów. Pod jego kierownictwem gmina dynamicznie się rozwinęła, wykorzystując znaczące środki zewnętrzne na poprawę warunków życia każdego mieszkańca. Wacław Szarek od lat cieszy się ogromnym zaufaniem społeczności lokalnej. Jest zaangażowany w umacnianie patriotyzmu oraz kultywowanie tradycji ludowych. Inicjator wydarzeń historycznych, kulturalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych.

Laureaci jubileuszowej Nagrody „Świętokrzyska Super-Victoria”

  • Gmina Chęciny – kategoria „Samorządność”. Chęciny to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie regionu, z roku na rok odwiedzane przez coraz liczniejsze rzesze turystów z kraju i z zagranicy. Przeprowadzony w ostatnim czasie wielomilionowy projekt rewitalizacyjny sprawił, że miejscowość nabrała nowego blasku, a zapomniane przestrzenie otrzymały nowe funkcje, estetykę i impuls do rozwoju. Zrewitalizowany dzięki funduszom unijnym Zamek Królewski w Chęcinach stał się turystycznym hitem ostatnich lat. Chęciny to laureat wielu nagród samorządowych, społecznych i turystycznych, w tym dwukrotnie – w ramach VI i XII edycji – Nagrody Marszałka Województwa „Świętokrzyska Victoria”.
  • FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. – kategoria „Przedsiębiorczość”. SEFAKO S.A. to ceniony producent kotłów i części ciśnieniowych kotłów. Swoją działalność opiera na dbałości o jakość, nowoczesne technologie oraz ochronę środowiska. Marka firmy rozpoznawalna jest na europejskim i światowym rynku energetycznym. Około 90 procent produkcji fabryki stanowi eksport do krajów Unii Europejskiej. Firma od lat skutecznie realizuje strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wspierając na terenie gminy liczne inicjatywy społeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Jest również laureatem wielu wyróżnień i nagród, w tym dwukrotnie – w I i XIV edycji – „Świętokrzyskiej Victorii”.
  • Prof. Stanisław Góźdź – kategoria „Osobowość”. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Znakomity lekarz i menadżer, człowiek z ogromną pasją, bezgranicznie oddany pacjentowi. Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, ekspert Ministerstwa Zdrowia i członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Lekarz o imponującym dorobku w obszarze działalności naukowo-badawczej, praktyki lekarskiej, kształcenia przyszłych lekarzy i misji edukacyjnej. Człowiek pełen zaangażowania i pasji, niosący osobistą, wszechstronną pomoc osobom potrzebującym. Otoczony gronem wiernych pacjentów, pełnych wdzięczności za okazywaną im przez lata troskę, opiekę i osobistą sympatię. Uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi. Sukcesy zawodowe i naukowe, konsekwencja w działaniu, pełne zaangażowanie na rzecz stworzonej i kierowanej przez siebie placówki złożyły się na rozwój i prestiż Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, będącego dziś w Polsce wiodącym ośrodkiem onkologicznym.