Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Młodzi naukowcy, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów m.in. w dziedzinie matematyki, ekologii i języków obcych, wybitnie uzdolnieni muzycy, tancerze, wynalazcy. W piątek, podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii Świętokrzyskiej, nagrodami i wyróżnieniami „Talentów Świętokrzyskich” uhonorowano najbardziej utalentowane dzieci i młodzież z terenu województwa. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka oraz reprezentujący Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od roku 2000 przyznaje nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego, przy czym w latach 2000-2007 nagrodzono 155 laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów z terenu województwa.

Od roku 2008 działania te są kontynuowane w nieco zmodyfikowanej, rozszerzonej formule, w ramach „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, który zakłada ponadto, że nagrody i wyróżnienia Samorządu Woj. Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” mogą otrzymywać również uczniowie i studenci posiadający wybitne, udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Od roku bieżącego program, po kolejnej modyfikacji i włączeniu się w jego realizację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, otrzymał nazwę „Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Został uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 26 czerwca br.

Dotychczas, tj. od 2000 do 2012 roku, przyznano 315 nagród i 84 wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie”. W piątkowy wieczór do tego wyjątkowego grona dołączyła kolejna grupa wybitnie uzdolnionych młodych ludzi; indywidualnie nagrodzono 33 osoby, przyznano 2 nagrody zbiorowe oraz wyróżniono 16 osób. Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego wręczyła ponadto dwie nagrody specjalne. Zostały przyznane za wkład w rozwój kreatywności i umiejętności logicznego myślenia oraz reprezentowanie Województwa Świętokrzyskiego poza granicami kraju. Otrzymali je Michał Jantarski oraz Krzysztof Wilczek.

Piątkową galę „Talentów Świętokrzyskich” wspaniałą rumbą i czaczą otworzyła młoda para taneczna: Monika Syzdoł i Wiktor Bogdański, laureaci licznych turniejów tańca towarzyskiego w kategorii zarówno latynoamerykańskiej jak i standardowej.

– Jesteśmy z was dumni – mówił do młodzieży Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Liczymy, że w przyszłości godnie nas zastąpicie, będziecie lepsi. Chcę podziękować rodzicom za trud, który włożyli w wasze kształcenie. Dziękuję nauczycielom i wychowawcom za codzienną, ciężką pracę – dodał.

Młodzieży oraz nauczycielom dziękował i gratulował także marszałek Adam Jarubas, zaś Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach zaapelował: – Ważne, abyście byli nie tylko uzdolnieni i mądrzy, ale też abyście byli dobrymi ludźmi – powiedział.

Podczas uroczystości zaprezentowali się laureaci nagrody „Talenty Świętokrzyskie”; Jan Markowski na gitarze wykonał utwór pt. „Tarantella” Johanna Kaspara Mertza, zaś Magdalena Chołuj, zaśpiewała piosenkę z repertuaru Czerwonych Gitar pt. „Powiedz stary, gdzieś ty był…”

 Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu „Mafia”.

 

Lista osób, które otrzymały nagrodę “Talenty Świętokrzyskie”

 1. Łukasz Bartocha – absolwent Liceum Ogólnokształcącego gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, obecnie student I roku Informatyki Stosowanej
  na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.
 2. Dominika Bebel – studentka kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorka wielu referatów i publikacji naukowych
  w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego na ogólnopolskich konferencjach naukowych, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Medyk”.
 3. Mariusz Bielaszka – uczeń Zespołu Szkół Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
  w Połańcu, zdobywca II miejsca i tytułu Młodego Innowatora w finale ogólnopolskim VI edycji Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii – pomysł techniczny za pracę pt. ” Lokalizator osób zaginionych”, laureat II miejsca ogólnopolskiego konkursu “Młody Wynalazca 2013”.
 4. Jakub Błoński – absolwent Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, obecnie uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, laureat min. XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
 5. Michał Bojczuk – uczeń Prywatnego Gimnazjum w Skarżysku – Kamiennej, wokalista, laureat licznych konkursów piosenki o zasięgu ogólnopolskim min. Zdobywca Srebrnej Jodły w kategorii soliści na 39 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej oraz laureat III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.
 6. Magdalena Chołuj – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, wokalistka, wielokrotna laureatka ogólnopolskich
  i międzynarodowych konkursów i przeglądów piosenki, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego “Złoty liść” w Estonii i Festiwalu Piosenki i Tańca “Majowa nutka” w Częstochowie.
 7. Anna Dudkiewicz – uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, laureatka konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim min. laureatka konkursu młodych pianistów  „CITA DI BARLETTA”  oraz VIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz.
 8. Aleksandra Dunajska – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
  w Końskich, laureatka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów min. II Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych w Warszawie oraz VII Konkursu Instrumentów Dętych “JUPITER” w Krakowie.
 9. Jerzy Fatyga – student dwóch kierunków Historii oraz Turystyki
  i Krajoznawstwa Kulturowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, autor licznych referatów na ogólnopolskich konferencjach naukowych, stypendysta Rektora KUL, uchonorowany tytułem „AMBASADORA KUL“.
 10. Joanna Garbulińska Węgrzyn – doktorantka Nauk Matematycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorka licznych referatów na międzynarodowych
  i ogólnopolskich konferencjach naukowych w dziedzinie matematyki.
 11. Michał Gniewkiewicz – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, obecnie student I roku Medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Laureat ogólnopolskich olimpiad z chemii i z biologii.
 12. Tomasz Gradziński – absolwent Technikum Informatycznego Zespołu Szkół
  w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, laureat VI edycji Olimpiady Innowacji Technicznych wyróżniony w kategorii – pomysł techniczny za pracę pt. “Model prototypu giętarki do tworzyw sztucznych sterowanej ręcznie i jako maszyna CNC” oraz laureat ogólnopolskiego konkursu “Młody Wynalazca 2013”.
 13. Klara Kraj – uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, uzdolniona młoda pianistka, laureatka międzynarodowych
  i ogólnopolskich konkursów pianistycznych min. nagrody specjalnej Lwowskiej Orkiestry Kameralnej „Akademia”.
 14. Ewa Kraska – doktorantka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorka wielu publikacji naukowych o zasięgu głównie międzynarodowym w dziedzinie ekonomii.
 15. Monika Łach- uczennica Technikum w Zespole Szkół Rolniczych
  w Cudzynowicach, laureatka min. XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok agrobiznes.
 16. Marek Maraszek – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, laureat II stopnia XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, wolontariusz w Szkolnym Kole Wolontariatu.
 17. Karol Marcinkowski – absolwent I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
  w Tarnobrzegu, obecnie student jednocześnie dwóch kierunków: Matematyki
  i Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, laureat  64 Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, zdobywca 460 miejsca na 54 Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Santa Marta w Kolumbii.
 18. Magda Marek – studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, autorka wielu opublikowanych artykułów naukowych w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji, uczestniczka projektów naukowo – badawczych, autorka projektów graficznych publikacji naukowych.
 19. Jan Markowski – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku – Kamiennej, młody, uzdolniony gitarzysta, laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów gitarowych min. Konkursu im. Anny Amelii dla Młodych Gitarzystów
  w Weimarze.
 20. Tomasz Noszczyk –student Geodezji i Kartografii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prelegent licznych referatów z dziedziny geodezji i kartografii wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
 21. Katarzyna Oleś – absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej
  w Kielcach obecnie studentka I roku Elektrotechniki na Politechnice Świętokrzyskiej, tancerka najwyższej międzynarodowej klasy S kategorii latino show, mistrzyni świata
  w tańcu latynoamerykańskim, ponadto stypendystka Prezesa Rady Ministrów.
 22. Zofia Olszewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej
  w Kielcach, laureatka VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.
 23. Martyna Ostrowska – studentka Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu nauk społecznych wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach, jak również recenzowanej publikacji książkowej z dziedziny ekonomii, zarządzania i nauk społecznych.
 24. Paulina Osuch – studentka Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, autorka oraz prelegentka licznych referatów na ogólnopolskich konferencjach naukowych, stypendystka Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, działaczka Studenckiego Koła Naukowego “Lider”, bardzo aktywna wolontariuszka.
 25.  Paweł Piwek – uczeń Gimnazjum w Bilczy, laureat min. Czesko – Polsko – Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów oraz laureat VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
 26. Beata Rosińska– studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, autorka licznych referatów o międzynarodowym i ogólnopolskim zasięgu z dziedziny zarządzania i ekonomii, aktywna działaczka Studenckiego Koła Naukowego “ZIPPER”.
 27. Kalina Skowronek– studentka Politologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, autorka wielu referatów i publikacji w dziedzinie politologii wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012/2013.
 28. Anna Sobieraj – studentka Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, autorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie ekonomii i zarządzania, uczestniczka projektów badawczych z zakresu finansów i bankowości, laureatka najlepszego referatu na konferencji “Trendy ekonomiczne w dobie kryzysu globalnego”, wyróżniona w konkursie “Studencki Nobel 2013”, członkini Studenckiego Koła Naukowego “KONCEPT”.
 29. Monika Syzdoł – uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach, młoda zdolna tancerka, laureatka licznych turniejów tańca towarzyskiego w kategorii latynoamerykańskiej i standardowej min. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Mielcu i wielu innych.
 30. Przemysław Szafraniec – uczeń Liceum Ogólnokształcącego. W. Broniewskiego
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, laureat Ogólnopolskiego Finału Olimpiady Wiedzy
  o Wynalazczości, Polsko – Ukraińskiego Konkursu Fizycznego “Lwiątko 2013”.
 31. Krzysztof Wilczek – uczeń Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, młody, ale bardzo zdolny naukowiec w dziedzinie matematyki i fizyki min. laureat  XXVII Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu 
  a także laureat II miejsca w Polsce w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2013”.
 32. Mateusz Winczura –  uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, laureat 54 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, aktywny wolontariusz działający w organizacjach pozarządowych.
 33. Zespół z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego
  w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: Aleksandra Adamczyk, Magdalena Kurek, Aleksandra Cielebąk,
  laureatki VI edycji Olimpiady Innowacji Technicznych nagrodzone w kat. pomysł ekologiczny (tytuł pracy: “Rowerem po energię. Projekt sieci wypożyczalni rowerów ładujących urządzenia multimedialne wraz z propozycją trasy rowerowej po województwie świętokrzyskim”) .
 34. Grupa z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie
  w składzie: Mateusz Chojnacki, Damian Tworek, Krzysztof Grzesiak,
  laureaci VI edycji Olimpiady Innowacji Technicznych nagrodzeni w kat. pomoc dydaktyczna (tytuł pracy: “Wypalarka plazmowa”).
 35. Michał Jantarski uczeń I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja
  w Kielcach, pomimo młodego wieku (9 lat) bardzo zdolny naukowiec w dziedzinie matematyki, laureat XXVII  Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych, laureat I miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Alfik Matematyczny”.

 

Lista osób, którym przyznano wyróżnienia “Talenty Świętokrzyskie”

 1. Tomasz Dudkowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej
  w Kielcach, obecnie student I roku Biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim, uzdolniony zarówno w dziedzinie chemii, jak i z języków obcych, laureat min. 49 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego oraz III Wojewódzkiego Konkursu Tłumaczeniowego i Literackiego.
 2. Małgorzata Durak – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kielcach, laureatka I miejsca w kategorii oboju w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej oraz I miejsca w Ogólnopolskich Konfrontacjach Instrumentów Dętych.
 3. Krzysztof Jankowski – uczeń Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. St. Kostki w Kielcach, laureat min. XIX Ogólnopolskich Igrzysk Matematycznych Szkół Niepublicznych w kat. klas 6, Ogólnopolskiego Konkursu “Sowa Matematyczna” w kat. Pitagoras i innych osiągnięć w dziedzinie matematyki na poziomie wojewódzkim.
 4. Marcin Jasiński – uczeń Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra Fodygi w Chęcinach, pasjonat biologii i ekologii, laureat X Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, VI edycji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pt.: „Ziemia naszym wspólnym dobrem”.
 5. Sławomir Jasiński – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej
  w Kielcach, laureat XI Edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 6. Krzysztof Jęczalik – uczeń I Społecznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach, laureat konkursów wojewódzkich w dziedzinie matematyki i języka angielskiego min. X Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów,  bardzo dobrego wyniku w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2013”.
 7. Iwona Kozłowska – uczennica Gimnazjum. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach,  zdobywczyni bardzo dobrych wyników w konkursach w dziedzinie matematyki min. w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz w Ogólnopolskim Konkursie “Alfik Matematyczny”.
 8. Aleksandra Lipecka– uczennica Katolickiego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki
  w Kielcach, uzdolniona lingwistycznie, laureatka 15 miejsca olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego, stypendystka Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego “USKI”.
 9. Szymon Pacholec – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach, laureat wielu konkursów tańca nowoczesnego min. Krajowych Mistrzostw IDO Jazz Dance, I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Viverso, członek zespołów tańca jazzowego
  i współczesnego Vertigo I i Verso Teens.
 10. Rafał Pragacz – absolwent Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, laureat konkursów w dziedzinie matematyki i astronautyki min. Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego “ASTROLABIUM” oraz bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny 2013”.
 11. Olaf Puchalski – uczeń I Społecznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach,  zdobywca wysokich not w konkursach w dziedzinie matematyki min. Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny 2013”.
 12.  Anna Suska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, laureatka ogólnopolskich konkursów historycznych min. Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego “Rzecz o Powstaniu w 1860”.
 13. Weronika Tyrcha – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej
  w Kielcach, obecnie studentka I roku Medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uzyskała bardzo dobre wyniki w konkursach z chemii i matematyki min. 49. Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego, stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013.
 14. Grzegorz Waliszczak – uczeń I Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, laureat wojewódzkich konkursów z języka polskiego, języka niemieckiego i historii.
 15. Daniel Wdowicz – absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej
  w Kielcach, obecnie student I roku Automatyki i Robotyki na Politechnice Warszawskiej, laureat IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Polska w NATO”, stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
 16. Rafał Włodarczyk – uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 1887-1922 O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, tytuł “Perła Świętokrzyska”.