Wreszcie przyspieszają prace przy rozbudowie Mauzoleum w Michniowie

Wreszcie przyspieszają prace przy rozbudowie Mauzoleum w Michniowie

– Dzisiejsze rozmowy to krok naprzód. Myślę, że możemy patrzeć z optymizmem na dalsze losy tej inwestycji, mimo dotychczasowych trudności i opóźnień w realizacji – tak przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras podsumowała efekty wyjazdowego spotkania komisji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.


Stan zawansowania prac przy tej wyjątkowej na kulturalnej mapie Polski inwestycji był przedmiotem obrad Komisji na wyjazdowym posiedzeniu z udziałem członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Bogusławskiego. Radni, zaniepokojeni informacją o opóźnieniach, zaprosili na spotkanie zarówno wykonawcę, jak i projektanta, wybitnego architekta Mirosława Nizio.

Jak poinformował Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, w skład którego wchodzi Mauzoleum, głównym powodem opóźnień była konieczność usunięcia przez poprzedniego wykonawcę usterek budowlanych, co uniemożliwiało jednoczesną kontynuację prac.

– Zaprojektowany obiekt jest wyjątkowy, przewidujący niestandardowe, nowatorskie rozwiązania, a przez to trudny w realizacji praktycznie na każdym etapie – podkreślał Jarosław Karyś, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Prezes spółki Erekta Budownictwo Specjalistyczne, Filip Tuszyński, zapewnił jednak, że ostanie prace budowlane znów mogą ruszać pełną parą. Firma ta przejęła również odpowiedzialność za wykonanie drugiej części projektu – zaprojektowania i wykonania ekspozycji, w dużym zakresie multimedialnej, która wypełni sale wystawowe. Do tej pory realizował ją drugi partner konsorcjum, który wycofał się z realizacji projektu.

Wykonawca zadeklarował jednocześnie podjęcie możliwych starań, by skompletować zespół pracowników merytorycznych odpowiadających za przygotowanie ekspozycji historycznej, która będzie w stanie spełnić oczekiwania projektanta prowadzącego autorski nadzór nad przedsięwzięciem. Kluczową kwestią w pracach nad znalezieniem rozwiązania problemu są również trwające starania marszałka województwa świętokrzyskiego o zgodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego na przesunięcie terminu zakończenia projektu. Początkowo był on przewidywany na październik br. Jest to ważne, by nie stracić ponad 10-milionowego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Mirosław Nizio tworzył m. in. tak udane projekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich.

 

 

Całościowy koszt trwającego etapu prac budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu to ponad 21 mln zł. Dotacja samorządu województwa to ponad 6 mln zł.