Img 7496

Wsparcie dla młodych strażaków z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego

W Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano promesy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, nadbryg. Krzysztof Hejduk zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Ciosek Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, posłowie Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki. 

Z terenu powiatu ostrowieckiego dotacje otrzymało 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na kwotę ponad 31 tysięcy złotych:

  • OSP Antoniów,
  • OSP Chmielów,
  • OSP Grójec,
  • OSP Kunów,
  • OSP Witosławice,
  • OSP Wojnowice.

Z terenu powiatu opatowskiego dotację otrzymały 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na kwotę ponad 25 tysięcy złotych. Są to:

  • OSP Lipnik,
  • OSP Sobótka,
  • OSP Wojciechowice.

Promesy odebrali prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacje zostaną wykorzystane na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Przypomnijmy, że 5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Aż 861 tys. zł trafi do 139 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.