Wejście Do Budynku Urzędu Na Elewacji Flaga Polska

Świętujmy naszą niepodległość!

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w stolicy województwa świętokrzyskiego w piątek 11 listopada. Weźmie w nich udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Tradycyjnie już, na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w przeddzień 11 listopada zawisła flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Uwydatnia  znaczenie uroczystości, które odbędą się w Dniu Niepodległości.

Uroczystości 11 Listopada w Kielcach rozpoczną się przed Pomnikiem Niepodległości na placu Niepodległości. Tu o godz. 10.30 złożone zostaną wieńce w hołdzie walczącym o wolność Polski. Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona zostanie w Bazylice Katedralnej. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 11.00.

Na godz. 12.00 zaplanowano wspólne odśpiewanie hymnu państwowego przed siedzibą Muzeum Narodowego – dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich na Wzgórzu Zamkowym. Po mszy i wspólnie zaśpiewanym hymnie zgromadzeni przemaszerują pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Wolności ulicami: Małą, Sienkiewicza i Hipoteczną. Tu właśnie będą miały miejsce główne wydarzenia uroczystych obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Kielce, uroczysta zmiana warty, salwa honorowa, koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Krasocina, pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz koncert listopadowy.

Obchodom zaplanowanym na 11 listopada towarzyszyć będą imprezy sportowe, koncerty i spotkania:

Uroczyste obchody organizują: Urząd Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Nadleśnictwo Kielce, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości odbędą się w wielu miejscach w regionie. Wezmą w nich udział wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, a także członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Galeria zdjęć