Banner Gorny Sddkew

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH dotyczących projektu pn. “Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej- szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim”, z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcia w tej kwestii udziela  również KURATORIUM OŚWIATY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:

 https://kuratorium.kielce.pl/57042/zaproszenie-na-bezplatne-szkolenie-w-zakresie-edukacji-wlaczajacej/

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, które jest niezbędne w celu poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacji.

Grupa docelowa:

– Pracownicy Kuratorium Oświaty (KO) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (głównie kadra kierownicza/decyzyjna).

Pracownicy Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN) oraz nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących.

UWAGA!

Z projektu wyklucza się osoby, które uczestniczyły w:

 – Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
– Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
– Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Realizacja szkoleń: zdalnie, w czasie rzeczywistym

Dla pracowników KO i JST: 2 zjazdy x 2 dni  (łącznie 30 godzin dydaktycznych)

Dla pracowników PDN i Placówek Oświatowych: 3 zjazdy x 2 dni (łącznie 45 godzin dydaktycznych)

Po szkoleniu każdy Uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać ze śr. 3 godzin doradztwa z zakresu edukacji włączającej.

Aby zapisać się do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:  https://wlaczedukacje.pl/formularz-zgloszeniowy-swietokrzyskie/

Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie projektowej: https://wlaczedukacje.pl/swietokrzyskie/