Wsparcie finansowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie finansowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Możliwości finansowania inwestycji w województwie świętokrzyskim przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy były głównym tematem spotkania przedsiębiorców z przedstawicielami tych instytucji. Celem powołanych przez Zarząd Województwa w 2010 roku podmiotów finansowych jest wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na finansowanie zwrotne w formie pożyczek i poręczeń przeznaczono 50 mln euro.
– Te środki zostały uruchomione, aby beneficjenci, którzy mają bardzo ciekawe pomysły, a nie mogą przebić się na komercyjnym rynku kredytów i pożyczek bankowych, znaleźli jednak to finansowanie i mogli realizować swoje cele – mówiła Anna Kucharczyk z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ciągu ośmiu lat ze wsparcia Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego skorzystało 450 podmiotów. Średnia kwota pożyczki wyniosła około 300 tysięcy złotych.
– Wsparliśmy 450  inwestycji różnego rodzaju kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi w kwocie 140 mln złotych. Dysponowaliśmy kwotą 51 mln złotych, czyli obróciliśmy tymi pieniędzmi niemal 3-krotnie. Nasze propozycje są korzystniejsze dla potencjalnych klientów, ponieważ my finansujemy wszystko, co jest związane z inwestycjami, banki wybierają sobie branże – informował Krzysztof Kobryń, prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego nie udziela wprost pomocy finansowej.
– Jest to podmiot powołany w celu niwelowania wykluczenia bankowego. Jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia, to właśnie Fundusz Poręczeniowy jest do niego kierowany.  Naszym celem, podobnie jak Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie województwa świętokrzyskiego  – mówił Tomasz Jakubczyk, prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego.  

Podczas spotkania z przedsiębiorcami przedstawiono nową propozycję dla firm, które zamierzają inwestować w rozwój – pożyczka niewielka kwotowo, finansowana w 100 procentach, przyznawana na 5 lat, z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy.