Wicemarszałek Renata Janik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Agnieszka Kubicka

Wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego w regionie

Wicemarszałek województwa Renata Janik otworzyła w Kielcach I seminarium, zorganizowane w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Projekt, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, ma wspierać rozwój kształcenia zawodowego w tzw. branżach kluczowych dla województwa. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.

Jednym z zadań w projekcie pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” jest organizacja seminariów, połączona z cyklem prezentacji z branż kluczowych woj. świętokrzyskiego dla uczniów szkół średnich i uczelni, którego głównym założeniem jest uświadomienie konieczności uczenia się przez całe życie, poprzez zdobywanie nowych kompetencji i kwalifikacji, by odpowiedzieć na wyzwania obecnego rynku pracy. Odpowiednie dopasowanie kształcenia zawodowego stanowiącego odpowiedź na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy jest istotne dla rozwoju branż kluczowych województwa świętokrzyskiego – przemysłu metalowego i odlewniczego, rozwoju rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, zasobooszczędnego budownictwa, turystyki zdrowotnej, usług IT, targowo-kongresowych.

Efektem powyższych działań będzie zainicjowanie współpracy na linii uczeń – pracodawca w celu wypracowania rozwiązań wspierających rozwijanie umiejętności na wszystkich etapach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczenia się przez całe życie, co jest zgodne z mechanizmem przyjętym przez województwo świętokrzyskie.

W regionie świętokrzyskim projekt ten, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A3.1.1), realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przy wsparciu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, w którym aktywnie działają m.in. przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, uczelni wyższych, urzędów pracy, instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości.

Podczas I seminarium wicemarszałek województwa Renata Janik zwróciła uwagę na rosnące zainteresowane wśród młodzieży kształceniem zawodowym.

– Cieszymy się bardzo z tego, że coraz więcej młodych mieszkańców województwa myśli o swojej przyszłości zawodowej, stawiając na rzetelne przygotowanie branżowe, wiedzę i zdobycie licznych praktyk – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Mamy taką nadzieję, że w strategicznej perspektywie kilku dalszych lat ci młodzi, doskonale wykształceni ludzie, fachowcy, pozostaną w regionie, zasilając świętokrzyski rynek pracy.

O konieczności zbudowania systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych mówiła Dorota Wysocka –pracownik Biura Koordynacji ds. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji.

W trakcie seminarium jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością oraz zasadami organizowania praktyk i staży w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki PREMA S.A., firmie działającej w branży metalowo-odlewniczej.

Galeria zdjęć