Współpraca trzech powiatów dla lepszego wykorzystania środków unijnych

Współpraca trzech powiatów dla lepszego wykorzystania środków unijnych

Kierunki zawiązanej współpracy trzech powiatów – opatowskiego, staszowskiego i sandomierskiego – a także miast i gmin z tych obszarów, przedstawili zainteresowani samorządowcy Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. Powiaty i gminy liczą na to, że wspólne działanie zaowocuje lepszym wykorzystaniem środków unijnych w nadchodzącej perspektywie 2021-2027.


Porozumienie zostało zawarte na początku grudnia. – Tworząc grupę, którą łączą wspólne cele, liczyliśmy, że będziemy mogli zaistnieć jako partner w Strategii Województwa Świętokrzyskiego, że będziemy bardziej zauważalni – mówił w imieniu samorządowców burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, podczas spotkania z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą i Jackiem Sułkiem, dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Główne obszary wokół których samorządy z trzech powiatów chcą współpracować to m. in. kreowanie i promocja wspólnego produktu turystycznego, przetwórstwo rolno-spożywcze z systemem promocji i sprzedaży, rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska.

Podczas dzisiejszego pierwszego spotkania ustalono, że aby „zaistnieć” w Strategii Województwa jako grupa chcąca realizować wspólne, priorytetowe dla regionu celu, należałoby poszukać odpowiedniej formuły współpracy, być może zmodyfikować ją tak, by korespondowała z możliwościami, które stwarza Strategia Województwa.

Galeria zdjęć