Szpital w Czerwonej Górze

Wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziału V Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze

W związku ze stwierdzonymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów przebywających w Oddziale V Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze od dnia 27.01.2021 r. wstrzymał przyjęcia pacjentów do Oddziału V Chorób Wewnętrznych z wyłączeniem pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.