Gmina Staporkow, Powiat Konecki Fot. K. Pęczalski

Wszystko o rewitalizacji

Ruszyła druga tura szkoleń i warsztatów w ramach projektu dotyczącego przygotowywania programów rewitalizacyjnych. W przedsięwzięciu, współfinansowanym
z funduszy unijnych, bierze udział 197 pracowników z 89 gmin województwa świętokrzyskiego. Do końca września mogą oni skorzystać ze wsparcia doradczego.

Projekt “Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” rozpoczął się w 2020 roku. Realizowany jest przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt prowadzony jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach zespołu ds. rewitalizacji, którego przedstawiciele brali już udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. dostępności w rewitalizacji, zarządzaniu rewitalizacją i możliwościach włączenia społeczności lokalnych do wdrażania programów rewitalizacji oraz wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji. Członkowie zespołu mogli także korzystać ze wsparcia doradczego, dodatkowo brali również udział w wizytach studyjnych w województwach – zachodniopomorskim i podlaskim.

Teraz czas na kolejną odsłonę projektu dla przedstawicieli świętokrzyskich samorządów – dotyczącą zagadnień poświęconych monitoringowi i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Do 9 marca trwały szkolenia dla członków zespołu koordynującego projekt, zaś 15 marca ruszają szkolenia i warsztaty dla pracowników urzędów gmin i miast powiatowych z tematyki wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji oraz monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Potrwają one do 6 kwietnia. W ramach drugiej tury projektu przewidziano również dwie wizyty studyjne w ościennych województwach, podczas których jego uczestnicy będą podpatrywać dobre praktyki dotyczące przygotowywania gminnych programów rewitalizacyjnych.

Przez cały czas, aż do końca września, można skorzystać z indywidualnego doradztwa- istnieje możliwość zadawania pytań za pośrednictwem formularza dostępnego w Regulaminie korzystania z usługi wsparcia doradczego w ramach Zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, który znajduje się w zakładce „dokumenty”: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/dokumenty. Można również zrobić to za pośrednictwem e-maila zespołu ds. rewitalizacji: rewitalizacja@sejmik.kielce.pl, a także porozumieć się telefonicznie (m.in. 41 36 58 187 – koordynator projektu lub 41 36 58 185 – zastępca koordynatora projektu). Zachęcamy przedstawicieli gmin do zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości dotyczących przygotowywania planów rewitalizacji. Jest to znakomita okazja zaczerpnięcia niezbędnej wiedzy, która będzie pomocna przy opracowywaniu przez samorządy konkretnych dokumentów.

Warto podkreślić, że powstanie programów rewitalizacji to pierwszy krok do podejmowania przez gminy działań zmierzających do przekształcania obszarów zdegradowanych i nadawania im nowych funkcji. Po 2023 r. wszelkie działania rewitalizacyjne będą mogły być realizowane tylko w oparciu o gminne programy rewitalizacyjne, a bez takiego dokumentu nie będzie możliwe staranie się w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 o zewnętrzne wsparcie na takie działania.

– Jestem przekonany, że dzięki realizacji tego projektu wzrośnie w naszym regionie liczba gminnych programów rewitalizacyjnych, nie bez znaczenia jest także chęć włączenia w działania społeczności lokalnych oraz kreowanie lokalnych liderów. To dla wielu samorządów szansa na rozwój oraz ożywienie społeczne, kulturalne i gospodarcze. Gminne przestrzenie mogą stać się bardziej funkcjonalne, piękniejsze i przyjaźniejsze dla mieszkańców oraz gości – podsumowuje Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekt “Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.