Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2010