Park 2827564 960 720 (003)

Wyjątkowa oferta dla rodzin zastępczych

Zniżki na korzystanie z oferty różnych instytucji, a także obiektów podległych Marszałkowi Województwa np. Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Muzeum Wsi Kieleckiej czy Centrum Nauki Leonardo da Vinci – to specjalna propozycja dla rodzin zastępczych z naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uruchamia Program „Świętokrzyska Karta Zawodowa Rodziny Zastępczej”.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki prorodzinnej w zakresie wsparcia i rozwoju zawodowego rodzicielstwa zastępczego oraz mając na celu inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opracował Program pn. „Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej”. To jeden z elementów polityki społecznej, realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Celem Programu jest m.in. stworzenie warunków do rozwoju tej formy pieczy zastępczej, wsparcie już funkcjonujących zawodowych rodzin zastępczych oraz zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Program ma charakter otwarty i zakłada stałe poszerzanie kręgu partnerów. Posiadaczem Karty mogą być wyłącznie rodzice zastępczy oraz dzieci przebywający w rodzinach zastępczych zawodowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – „Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej” stanowi unikatowe w skali kraju narzędzie, dające rodzinom zastępczym zawodowym możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej, handlowej, usługowej, sportowej oraz zdrowotnej dzięki wprowadzeniu systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego oraz dodatkowych uprawnień, zapewnionych przez podmioty niepubliczne.
Wręczenie pierwszych Świętokrzyskich Kart Zawodowej Rodziny Zastępczej planowane jest na wrzesień br.