Wyjątkowy koncert na jubileusz 70-lecia Filharmonii

Wyjątkowy koncert na jubileusz 70-lecia Filharmonii

Filharmonia Świętokrzyska obchodzi jubileusz 70-lecia Orkiestry Symfonicznej oraz 95-lecia tradycji muzycznej w Kielcach, zapoczątkowanej przez orkiestrę wyłonioną z Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów. W czwartek, 18 czerwca 2015 roku, odbył się koncert jubileuszowy, w którym uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, radni Sejmiku Grzegorz Świercz i Andrzej Kryj oraz sekretarz województwa Bernard Antos. W piątek, 19 czerwca, melomani mają jeszcze jedną szansę zobaczenia tego wyjątkowego koncertu – z pieśniami Carla Orffa “Carmina Burana”.

 

Podczas obchodów marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas pogratulował dyrektorowi Jackowi Rogali oraz zespołowi Filharmonii Świętokrzyskiej wspaniałego jubileuszu oraz życzył dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów artystycznych.

Na tę wyjątkową okazję w programie koncertu znalazł się utwór Carla Orffa „Carmina burana” oparty na średniowiecznym zbiorze pieśni pod tym samym tytułem. To dzieło wymagające rozbudowanego aparatu wykonawczego i chóru, więc – pod dyrekcją Jacka Rogali – oprócz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej wystąpiła Orkiestra Szkoły Muzycznej w Kielcach, a także chóry: Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Chór Politechniki Świętokrzyskiej i Chór Dziecięcy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Jako soliści wystąpili: Joanna Woś (sopran), Piotr Kusiewicz (tenor), Leszek Skrla (baryton). Ten koncert będzie powtórzony w piątek, 19 czerwca (początek o godz. 19).

Orkiestra Symfoniczna w Kielcach to jedna z pierwszych tego typu placówek założonych po wyzwoleniu. Jej powstanie uwarunkowane było budowaną od 1920 roku tradycją muzyki symfonicznej w Kielcach, wtedy bowiem rozpoczęła działalność orkiestra wyłoniona z Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Dopiero po wojnie udało się zrealizować ambicje środowiska kulturalnego miasta o utworzeniu zawodowego zespołu. W skład Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej weszło wówczas 24 legionistów, a inauguracja pierwszego sezonu artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945 roku. Status filharmonii i nazwę Państwowa Filharmonia im. Oskara Kolberga nadano orkiestrze w 1968 roku. W 1998 roku przemianowano ją na Filharmonię Świętokrzyską. Obecnie organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Ważną datą w historii Filharmonii był rok 2012, kiedy przeniosła się ona do własnej nowoczesnej siedziby – Międzynawowego Centrum Kultur – wybudowanego dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środkom z budżetu województwa.