Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – składowiska odpadów