Medal Dla Marszałka Od Ziw3

Wyróżnieni za walkę o niepodległość Polski

Pamiątkowe dyplomy za udział w walce o wolność i honor Polaków oraz działalność na rzecz zachowania pamięci o wydarzeniach z okresu II wojny światowej i okresu powojennego wręczył marszałek Adam Jarubas trzynastu członkom Związku Inwalidów Wojennych RP podczas okręgowego zjazdu tej organizacji, który odbywał się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wyróżnienie otrzymał też marszałek województwa. Związek Inwalidów Wojennych w Kielcach przyznał mu medal w podziękowaniu za owocną współpracę.

Związek Inwalidów Wojennych RP powstał w 1919 roku z połączenia: Centralnego Związku Inwalidów Wojennych RP w Warszawie, Związku Inwalidów Wojennych w Krakowie, Gospodarczego Związku Inwalidów Wojennych w Poznaniu i Związku Kalek i b. Wojskowych w Gnieźnie. Działająca od tego momentu organizacja angażuje się w działania propagujące tradycje patriotyczne i demokratyczne, zachowując przy tym polityczną i światopoglądową neutralność, dba o godziwe życie inwalidów wojennych, podtrzymuje pamięć o poległych w walce o wolną, niepodległą Polskę.

W Kielcach odbył się Okręgowy Zjazd tego gremium, podczas którego odbyły się wybory nowych władz i delegatów na Krajowy Zjazd ZIW RP. Spotkanie było również okazją do uhonorowania przez samorząd województwa niektórych członków pamiątkowymi dyplomami za walkę o Niepodległą i kultywowanie pamięci o wydarzeniach od czasów II wojny światowej. Wyróżnienia dla kombatantów – obrońców Ojczyzny w stulecie odzyskania niepodległości wręczył marszałek województwa Adam Jarubas. Otrzymali je: Barbara Szeląg, Barbara Klusek, Janina Smętek, Zofia Kupiecka, Stefania Kwiatkowska, Maria Rąbalska, Stefania Kot, Janusz Rakowicz, Józef Bzdziuch, Stanisław Markowicz, Mieczysław Adamiec, Tadeusz Pietrzyk i Jerzy Matuszewski.

Wydarzenie było również przyczynkiem do przyznania medalu z okazji 20-lecia powstania Województwa świętokrzyskiego Wojciechowi Olenderkowi za współdziałanie ze Związkiem Inwalidów Wojennych w Kielcach.

Galeria zdjęć

Lokalizacja