Wystawa fotografii  Zdzisława Beksińskiego

Wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza na otwarcie wystawy w Zamku Królewskim. Na wystawie zaprezentowane zostaną wczesne fotografie oraz późne fotomontaże Zdzisława Beksińskiego. Wernisaż wystawy w piątek 3 lipca o godz. 11.00.

Fotografie składające się na wystawę w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. W większości są to czarno-białe fotografie z wczesnego okresu twórczości Zdzisława Beksińskiego, czyli lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Pozostałe to komputerowe fotomontaże z dziesięciu ostatnich lat twórczości artysty.
Zdzisław Beksiński był jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów, który stworzył jedne z najoryginalniejszych dzieł sztuki. Pracował w wielu obszarach sztuki wizualnej od fotografii, kolaży, rysunku, grafiki i malarstwa aż do fotomontażu i grafiki cyfrowej. Był niezwykle poszukującym i odkrywczym artystą.
Już w pierwszej połowie lat 50-tych wykonywał dojrzałe prace fotograficzne, a także zainteresował się malarstwem, a później malarstwem materii.
Jego dorobek fotograficzny liczący sto kilkadziesiąt fotografii, zachowany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Historycznym w Sanoku, należy do najważniejszych osiągnięć fotografii polskiej XX wieku, będąc prekursorskim do body-artu, konceptualizmu i sztuki fotomedialnej, gdyż artysta z założenia starał się przekraczać istniejące kanony w fotografii artystycznej.
Fotomontaże komputerowe Zdzisław Beksiński wykonywał w latach 1999 – 2004, kiedy to zafascynował się możliwościami komputera w obróbce zdjęć i pracy graficznej. Na początku artysta nawiązywał wprost do swoich analogowych fotomontaży z lat 50., w podobny sposób traktując materię zdjęć w obróbce cyfrowej. Jednak szybko, wykorzystując możliwości nowego medium zmienił charakter pracy z podstawowego efektu kolażu na multiplikowane i zmieniane efektami wizualnymi dzieła, wykorzystując własne oraz cudze zdjęcia. Głównym motywem tych prac są magiczne, nierealne pejzaże, głowy, postacie ludzkie i zwierzęce oraz zniekształcone obiekty. Fotomontaże w przeważającej ilości zbliżone są do wizji realizowanych w obrazach olejnych okresu fantastycznego, w których klimat budowany jest w metafizycznych przestrzeniach, uwiarygadnianych realistycznym światłocieniem.