Wystawa pod znakiem lilijki i busoli

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego Andrzej Borodzik, senator harcmistrz Adam Massalski i dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach Krzysztof Urbański otworzyli wczoraj w salach wystawowych przy ulicy Orlej dwie wystawy: “Początki… Ruch skautowy na ziemiach polskich 1910-1921” oraz “Wojskowe busole polowe”. Wśród zaproszonych gości była również dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Kowalińska.

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego Andrzej Borodzik, senator harcmistrz Adam Massalski i dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach Krzysztof Urbański otworzyli wczoraj w salach wystawowych przy ulicy Orlej dwie wystawy: “Początki… Ruch skautowy na ziemiach polskich 1910-1921” oraz “Wojskowe busole polowe”.Wśród zaproszonych gości była również dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Kowalińska. – Nie było jeszcze wystawy, na której zgromadzono by tyle cennych eksponatów dotyczących skautingu i harcerstwa – mówił dyrektor Krzysztof Urbański. – Żal, że mając ideę i mechanizmy wychowania młodego pokolenia próbujemy szukać innych wzorów a harcerskie idee i system wychowawczy zostawiamy z boku – powiedział senator harcmistrz Adam Massalski. – Polskie harcerstwo dołączyło do skautingu idee niepodległościowe. A harcerska lilijka to nic innego jak wskazówka busoli – zauważyła Barbara Wachowicz, która specjalnie przyjechała na otwarcie kieleckich wystaw i pięknie mówiła o bohaterach swojej harcerskiej trylogii i harcerskich ideałach. Pierwsza wystawa przygotowana została z okazji 100-lecia skautingu przez pracowników kieleckiego muzeum wspólnie z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Pokazano na niej początki ruchu skautowego i harcerstwa w latach 1910-1920. Zasadniczą część ekspozycji stanowią eksponaty (m.in. fotografie, obrazy, grafikę, mapy) obrazujące życie społeczeństwa, a przede wszystkim powstanie, działalność i rozwój patroli i drużyn – najpierw skautowych, a potem harcerskich. Druga wystawa – przygotowana została wspólnie z Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Jest prezentacją części największego w świecie zbioru busoli wojskowych, których wynalazcą był Polak płk. Jan Bezard. Obie wystawy Muzeum Narodowe przygotowało z myślą o uczestnikach kieleckiego festiwalu harcerskiego oraz kieleckiego sierpniowego zlotu w 100 lecie skautingu, kiedy to przyjedzie do naszego miasta 10 tysięcy skautów i harcerzy.

Źródło: www.echodnia.eu