Wywiad tygodnia

Świętokrzyscy sadownicy szacują, że po fali przymrozków, które przeszły na przełomie kwietnia i maja stracą około 60-90 proc. zbiorów. W niektórych gospodarstwach zakładany plon został zniweczony zupełnie. Rozmowa z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Gosem.