Wywiad tygodnia

„Kiedy miałem 24 lata zostałem radnym. Właśnie wtedy miałem okazję spotkać wspaniałych, doświadczonych samorządowców i to właśnie od nich pobierałem pierwsze nauki…”- więcej w wywiadzie z Adamem Jarubasem Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzonym  z okazji Dnia Samorządowca.

Rozmowa z Adamem Jarubasem Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

17 lat temu – 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii naszego kraju demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego.

Jak Pan ocenia funkcjonowanie samorządu na przestrzeni tych lat ? Mówi się, że reforma samorządowa to jedna z niewielu w pełni udanych reform…

Adam Jarubas: Z pewnością; wcześniej bowiem istniała jedynie atrapa samorządu w postaci rad narodowych, w rzeczywistości ich zadaniem było realizowane polityki rządu i władz partii. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że ustanowienie samorządu było z krokiem w dobrym kierunku; władza lokalna zwłaszcza ta gminna została ściśle związana z wolą obywateli. Samorządy zyskały nowe kompetencje oraz większe możliwości podejmowania decyzji. I doskonale wywiązują się z powierzonych im zadań. Świadczą o tym chociażby tysiące kilometrów wybudowanych dróg, wodociągów, nowoczesne obiekty sportowe czy rekreacyjne. Tym bardziej dziwią zakusy obecnej koalicji rządzącej, która chce ograniczać uprawnienia samorządów. Świadczy o tym choćby – prawo wojewody do zawetowania każdej inwestycji,  którą za unijne pieniądze chce realizować samorząd, zapowiedzi likwidacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska czy pozbawienie samorządów wpływu na działalność inspektoratów nadzoru budowlanego.

Z jakimi problemami obecnie borykać się muszą świętokrzyscy samorządowcy?

Adam Jarubas: Na pewno jest to brak pieniędzy. Niestety, za przekazywanymi samorządom uprawnieniami nie szło ich finansowanie. Wiele z nich ma problemy z utrzymaniem szkół na swym terenie, zmniejsza się liczba uczniów w szkołach, maleje także subwencja oświatowa, czasami istnieje konieczność likwidacji placówki oświatowej, a w małym środowisku powoduje to konflikt na dużą skalę. Problemem -szczególnie mieszkańców małych gmin- jest też dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Gruntownej modernizacji wymagają  ośrodki zdrowia.

Na rozwój samorządności korzystnie wpłynęła także nasza obecność w Unii Europejskiej. Do gmin, powiatów i województwa napłynęły z funduszy strukturalnych znaczące pieniądze. Nie zostały one jednak podarowane na „piękne oczy”. Trzeba było mieć bowiem naprawdę dobre pomysły i wykazać się aktywnością. Jak świętokrzyskie samorządy wykorzystały tę szansę?

Adam Jarubas: Świętokrzyskie samorządy udowadniają, że potrafią zagospodarować każde euro. W ramach ZPORR na różnego rodzaju inwestycje wykorzystano 133 mln euro. Środki te nie pokryły oczywiście wszystkich potrzeb. Są one przecież ogromne, zwłaszcza w zakresie infrastruktury. Przed nami jednak kolejny okres programowania, szansa na pozyskanie środków na kolejne drogi, wodociągi, obiekty sportowo- rekreacyjne. Świętokrzyskie samorządy na pewno wykorzystają ją z korzyścią dla lokalnych społeczności.

A jak zaczęła się Pana przygoda z samorządem?

Adam Jarubas: Dość wcześnie; kiedy miałem 24 lata zostałem radnym powiatu buskiego; byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej. Właśnie wtedy miałem okazję spotkać wspaniałych, doświadczonych samorządowców i to właśnie od nich pobierałem pierwsze nauki, które teraz w pracy na rzecz województwa świętokrzyskiego staram się wykorzystywać.

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji, w najbliższą niedzielę świętokrzyscy samorządowcy spotkają się w kieleckim parku miejskim na pikniku…

Adam Jarubas: Chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom funkcjonowanie samorządu. Działają tutaj ludzie zaangażowani w pracę na rzecz swoich ”małych ojczyzn”, wyróżniający się społecznikowską postawą, często poświęcający swój wolny czas. W odróżnieniu od polityków, to właśnie samorządowcy cieszą się dużym poparciem społecznym.

Z okazji naszego wspólnego święta życzę wszystkim samorządowcom, by nasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców regionu, niech nigdy nie brakuje nam energii do działania…

A mieszkańców Kielc i województwa serdecznie zapraszam w niedzielę na piknik samorządowy.