Xv Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godz.11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad.
  4. Wybór sekretarzy obrad.
  5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.