Xvi Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (1)

XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dziś o godzinie 12.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach z udziałem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przed sesją obradować będą także dwie Komisje: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny (9.30) oraz Budżetu i Finansów (10.30).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 8. Informacja na temat organizacji spisów powszechnych (PSR 2020, NSPLiM 2021) w województwie świętokrzyskim w 2020 r. – wystąpienie Agnieszki Piotrowskiej – Piątek, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie XVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.