XXIX Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim – zgłoszenia

XXIX Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim – zgłoszenia

Motywem przewodnim tegorocznej edycji XXIX Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim jest „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”. Główną ideą projektu jest stworzenie jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Świętokrzyskie szkoły aktywnie mogą brać udział w projekcie. Zgłoszenia mogą wysyłać do 26 lutego.

Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności, są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Tegoroczne cele projektu:

Przegląd najmłodszej polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej i propagowanie kultury języka ojczystego, wszechstronna analiza młodzieżowej awangardy językowej jako świadectwa zmian nie tylko językowych, ale także społeczno-kulturowych; włączenie młodzieży do aktywności naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką (poniżej instytucje zaangażowane w ubiegłym roku):

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Kieleckie Centrum Kultury,
 • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
 • Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Ośrodek Kultury „Ziemowit”, Filia D.K. „Zameczek”,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
 • Muzeum Zabawek i Zabawy,
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
 • Muzeum Historii Kielc,
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”,
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
 • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie,
 • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
 • Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego,
 • W Projekcie uczestniczy około trzydziestu szkół z całego regionu.

Istnieją dwie możliwości uczestnictwa szkół w projekcie:

 1. Pierwsza możliwość. Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy, lub powiatu i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej w społeczności lokalnej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com
  Propozycje tych szkół znajdą się w Programie Głównym Projektu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2021 r.
 2. Druga możliwość. Szkoły, które organizują przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce (dla swoich uczniów), proszone są o wypełnienie  zgłoszenia i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com. Ich propozycje znajdą się w zakładce dobre praktyki projektu TKJ. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2021 r.