Plakat Ogólnopolski Dzień Judaizmu

XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu

W czwartek  13 stycznia br. Świętokrzyski Sztetl – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Chmielniku organizuje XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów są słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza – „Moje myśli nie są myślami waszymi”. Spotkaniu patronuje marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Stałym punktem Dnia Judaizmu w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku jest debata ekumeniczna z udziałem przedstawicieli różnych wyznań. W tym roku tematem rozmowy będą słowa z Księgi Izajasza „Moje myśli nie są myślami waszymi”, które zostaną zinterpretowane przez trzech duchownych.

Zaproszenie „Świętokrzyskiego Sztetla” do udziału w Dniu Judaizmu przyjęli:

  • ks. Igor Małysz – absolwent Iwano-Frankiwskiej Akademii Teologicznej Kościoła Greckokatolickiego. Obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Został wyświęcony w 2010 r. Siedem lat pełnił posługę proboszcza na Ukrainie, zaś od 2017 r. pracuje w Polsce, gdzie tworzy wspólnoty parafialne dla Ukraińców w Kielcach oraz Radomiu. (Fot. Gość Niedzielny)
  • rabin Stas Wojciechowicz – rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Synagoga Ec Chaim. Urodził się w 1977 r. w Taszkiencie (w Uzbeckiej SRR) w rodzinie o żydowskich i polskich korzeniach. Po upadku Związku Radzieckiego wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, a w 1994 wyemigrował z rodziną do Izraela. W latach 1995–1998 odbył studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hajfy. Następnie przez trzy lata służył w Siłach Obronnych Izraela w Korpusie Młodzieży i Edukacji. W 2001 rozpoczął studia rabinackie na Hebrew Union Collage w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. W latach 2004–2006, jako student rabinacki, pracował dla kongregacji Esz-Dawid w Aszdod, brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał reformowane kongregacje w byłym Związku Radzieckim. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach Netzer w Kijowie. W latach 2007–2010 pełnił funkcję rabina kongregacji Shaarei Shalom w Petersburgu. Od października 2010 r. jest pierwszym reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. (Fot. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie)
  • ks. dr Paweł Samiczak – kielczanin, ur. 1987 r., absolwent Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. W 2021 r. roku broniąc dysertację pt.: „Odnowa charyzmatyczna w Kościele katolickim w Polsce po Soborze Watykańskim II”, uzyskał stopień doktora nauk teologicznych z zakresu ekumenizmu.W diecezji kieleckiej ks. dr Samiczak pracuje jako Referent Ekumenizmu Diecezji Kieleckiej, kapelan Chorągwi Kieleckiej ZHP oraz wikariusz parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem zjawiska występowania oraz rozeznawania charyzmatów Ducha Świętego. Od ośmiu lat na terenie diecezji kieleckiej prowadzi nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. (Fot. archiwum prywatne).

W ramach Dnia Judaizmu w Świętokrzyskim Sztetlu otwarta zostanie wystawa zatytułowana “Zagłada Żydów europejskich”.

Patronat nad Dniem Judaizmu objął marszałek województwa Andrzej Bętkowski.