Z młodzieżą o samorządzie

Z młodzieżą o samorządzie

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyła się kolejna lekcja o samorządzie. Uczestniczyli w niej uczniowie Gimnazjum nr 23 w Kielcach. Zajęcia przybliżyły działalność samorządu terytorialnego, jego kompetencje i strukturę poszczególnych szczebli. Uczniowie rozmawiali także o społeczeństwie obywatelskim i uczestnictwie w wyborach do samorządu terytorialnego.