Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ENEA Elektrowni Połaniec S.A. oraz Centrum Kooperacji Recyklingu byli gośćmi członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy i Wioletty Czarneckiej, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Spotkanie dotyczyło projektu zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych i popiołów, powstających w wyniku spalania biomasy w połanieckim “zielonym bloku”. 

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach gościli przedstawiciele środowiska naukowego: specjalista z zakresu m.in. utylizacji odpadów prof. Stanisław Baran oraz dr Grażyna Żakowska, a także Marcin Cholewa z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Ich wiedza i doświadczenie mogą zostać wykorzystane przy realizacji pomysłu opracowania innowacyjnej metody dalszego wykorzystania odpadów mineralnych, czyli ustabilizowanych osadów ściekowych, oraz popiołu będącego wynikiem spalania biomasy. – Przyzwyczajeni jesteśmy, jako społeczeństwo, traktować takie odpady jak coś ostatecznego, niepotrzebnego, problematycznego pod względem składowania czy ewentualnej toksyczności – powiedział członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Moim zdaniem warto zastanowić się nad możliwością ponownego ich przerobienia i wykorzystania w biznesie, z korzyścią dla środowiska.

– Chcielibyśmy w naszym województwie opracować sposób i wdrożyć wykorzystanie substancji biogennych, zawartych w osadach ściekowych oraz popiołu po spalanej biomasie. Bezcenna dla nas będzie wiedza, jaką państwo dysponujecie – dodała dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego, Wioletta Czarnecka. – Przedstawiciele spółki ENEA Elektrownia Połaniec dysponują także informacjami i chętnie podzielą się spostrzeżeniami, dotyczącymi szans i zagrożeń, oraz warunków prawnych dalszego wykorzystania popiołów.

Zdaniem prof. Stanisława Barana, odpad to niekoniecznie substancja, której trzeba się pozbyć, wyrzucić. Zawiera on bowiem szereg cennych składników. – Wspomniany popiół po spalonej biomasie to bezcenne źródło fosforu, którego naturalne zasoby wyczerpią się za około 80 lat. Jest to ważny pierwiastek, który z powodzeniem znajdzie zastosowanie w rolnictwie, jako składnik nawozów, poprawiający jakość gleb – powiedział prof. Baran. W jego opinii jednym z zastosowań obu typu odpadów mogłoby być rekultywowanie obszarów wyrobisk pogórniczych. – Ważne, byśmy tworzyli gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której ilość rzeczywistych odpadów nieprzetworzonych, niewykorzystanych będzie minimalna.

Spotkania dotyczące projektu dalszego wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych będą kontynuowane.

Galeria zdjęć