Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Widok Ogólny

Z obrad Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku

W czwartek 21 kwietnia br. odbyły się obrady Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczył im radny Maciej Gawin. W posiedzeniu wzięli udział wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Podczas posiedzenia komisji radni przyjęli “Informację o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku”. Komisja wyznaczyła także swojego przedstawiciela do składu Zespołu Rekrutacyjnego oceniającego formularze zgłoszeniowe kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. Komisję Samorządu Terytorialnego reprezentować będzie radny Sławomir Gierada.

Galeria zdjęć