Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Brukseli odbędzie się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z głównych tematów posiedzenia będzie budżet UE na lata 2014-2020, a gośćmi będą m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego, Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Województwo świętokrzyskie podczas obrad reprezentować będą Tadeusz Kowalczyk – przewodniczący Sejmiku, Marcin Ożóg – wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Krzysztof Dziekan – radny województwa świętokrzyskiego.

W Tokarni wicemarszałek Grzegorz Świercz uczestniczył będzie w posiedzeniu Rady przy Muzeum Wsi Kieleckiej.

Na zaproszenie rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będą gośćmi uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014, połączonej z podsumowaniem realizacji projektu „MODIN II – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno–badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”. Polegał on odnowieniu czterech budynków, czterech hal i wybudowaniu nowej auli uczelni. Modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ponad 97 mln zł. Gościem honorowym uroczystości będzie minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która wygłosi prezentację na temat „Finansowania badań naukowych z wykorzystaniem środków finansowych UE w perspektywie 2014-2020”.

W Stężycy, woj. lubelskie Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w spotkaniu z udziałem przedstawicieli województw: podkarpackiego,lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Rozmowy dotyczyć będą możliwości przygotowania wspólnych projektów drogowych i kolejowych, które byłyby realizowane z unijnym dofinansowaniem w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2014 – 2020 (głównie z nowego programu Polska Wschodnia).

Źródło: Biuro Prasowe UM