Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Bydgoszczy Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w obradach Konwentu Przewodniczących Sejmików. W tematyce m.in. polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zmian systemu planowania przestrzennego w Polsce i możliwości wprowadzenia mechanizmów regulacyjnych na poziomie regionu.

 

Archiwum Państwowe w Kielcach obchodzi 90. rocznicę swojego powstania. W siedzibie Archiwum odbędzie się uroczystość upamiętnienia tego jubileuszu, w której udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Świercz. W programie imprezy m.in. prezentacja fragmentu filmu pt. Dziewięćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kielcach, otwarcie wystawy pt. Gdy myślę, Ojczyzna… – portrety sławnych Polaków w dokumencie archiwalnym, na której można będzie obejrzeć unikalne materiały archiwalne i fotografie pochodzące z zasobu archiwów państwowych i muzeów, a dotyczące wybitnych Polaków, którzy swoje związki mieli także z naszym regionem. Zostanie również wręczona nagroda publiczności w zorganizowanym w pierwszym półroczu tego roku konkursie genealogicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podczas uroczystości pracownicy Archiwum zostaną odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznakami honorowymi Za Zasługi dla Archiwistyki nadanymi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Na zaproszenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem obchodów jubileuszu 40 – lecia szkoły.

Możliwościom pozyskania funduszy unijnych z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 na rozwój i promocję Sandomierza dotyczyć będzie spotkanie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa z Ewą Kondek – zastępcą burmistrza Sandomierza.

W Obrazowie Kazimierz Kotowski spotka się z przedstawicielami grup producentów rolnych, działających na terenie powiatu sandomierskiego.

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Jaworzni, gm. Piekoszów oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem obchodów Święta Szkoły.

Źródło: Biuro Prasowe UM