Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Wicemarszałek Grzegorz Świercz przewodniczył będzie posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

W tematyce m.in.:
− Sprawozdanie z wykonanych czynności od ostatniego posiedzenia komitetu,
− Wyniki analizy i rekomendacji doradcy technicznego wyłonionego przy udziale MAiC,
− Planowane działania na IV kwartał 2013.

Z udziałem Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa obradować będzie Grupa Robocza ds. Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Zadaniem Grupy jest analizowanie problematyki regionalnej oraz opiniowanie i definiowanie rekomendacji dla Świętokrzyskiej Rady Innowacji dotyczących koncepcji, a także sposobu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w spotkaniu z udziałem wicestarosty Zenona Janusa, starosty koneckiego Bogdana Sobonia, wójta Mniowa Leonarda Świerczyńskiego oraz wicedyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Dariusza Wróbla i dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Grzegorza Orawca. Rozmowy dotyczyć będą założeń układu komunikacyjnego w gminach, w których występują złoża glinki koalinowej białej.

W Targach Kielce Kazimierz Kotowski uczestniczył będzie w III Świętokrzyskiej Debacie Gospodarczej organizowanej przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Z udziałem członka Zarządu Województwa Jana Maćkowiaka obradować będzie Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W ramach Roku Juliana Tuwima w Przedszkolu Samorządowym w Końskich Jan Maćkowiak spotka się z dziećmi, którym czytał będzie– „Lokomotywę”. Organizatorami akcji są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.

Na zaproszenie wójta gminy Górno Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w uroczystej inauguracji projektu „Twórczy przedszkolak” w Punkcie Przedszkolnym w Krajnie i w Bęczkowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Biuro Prasowe UM