Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk weźmie udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W Bodzentynie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w posiedzeniu Rady Miejskiej.

Dom Kultury „Zameczek” i II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach organizują kolejne spotkanie z cyklu Debaty Młodych „Ludzie i ich pasje”. O swoich pasjach opowiadał będzie Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Na zaproszenie wójta gminy Opatowiec oraz dyrekcji Zespołu Szkół w Opatowcu przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam Jarubas będą gośćmi uroczystego otwarcia Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu. Zadanie pn. „Remont hali sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów” realizowane było w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to ponad 300 tys. zł, a dofinansowanie wynosiło ponad 183 tys. zł.

W Chrobrzu marszałek uczestniczył będzie w spotkaniu poświęconym utworzeniu Europejskiego Centrum Edukacji Archeologicznej „Archeoceltica”.

Z inicjatywy Ambasady Kazachstanu w Warszawie odbędzie się III Posiedzenie Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kazachstańsko-Polskiej Platformy Partnerstwa. W spotkaniu weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Świercz.
Podczas posiedzenia omówione zostaną perspektywy współpracy gospodarczej między Polską a Kazachstanem w obszarze inwestycji, handlu i współpracy regionalnej, innowacji i nowych technologii, kwestie międzyregionalnego partnerstwa oraz możliwości udziału w międzynarodowej wystawie EXPO 2017 „Energia przyszłości”, która odbędzie się w Astanie.

Współpracy w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego i realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w kontekście nowego okresu programowania na lata 2014 – 20120 dotyczy spotkanie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim. Rozmowa dotyczyć będzie także zapisów wstępnej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gmina Słupia (Jędrzejowska) zakończyła realizację projektu pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji Gminy Słupia (Jędrzejowska). Etap III kanalizacja w miejscowości Wywła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” RPO na lata 2007 -2013. Całkowita wartość projektu to 1 683 805, 57 zł, w tym środki unijne to 1 010 283, 34 zł. W uroczystym otwarciu inwestycji weźmie udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

W Skarżysku – Kamiennej Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystego otwarcia zmodernizowanej ulicy 3-go Maja. Środki finansowe na realizację inwestycji wartej ponad 7, 5 mln zł pochodziły z trzech źródeł: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości – 3 mln zł oraz budżetu powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko-Kamienna – w tej samej wysokości, po około 2 mln 400 tys. zł. Przebudowa ulicy 3-go Maja usprawni ruch samochodowy w tej dzielnicy miasta oraz przyczyni się do powstania nowoczesnego układu komunikacyjnego.

Na zaproszenie wójta gminy Górno Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył w inauguracji projektu „Twórczy przedszkolak” w Punkcie Przedszkolnym w Leszczynach.

W Rakowie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa weźmie udział w odbiorze prac pn. „Udrożnienie i zabezpieczenie uszkodzeń skarp rzeki Łagowicy w m. Raków i Pułaczów, gm. Raków, w m. Duraczów i Łagów, gm. Łagów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie”. Po przejściu deszczy nawalnych na terenie powiatu kieleckiego, które miały miejsce na przełomie maja i czerwca br., służby podległe Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego (tj. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach), dokonały wizji w terenie w celu oszacowania szkód. Wartość prac naprawczych kosztorysowo wyceniono na kwotę 218.281.65 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na realizację w/w prac pn. „Udrożnienie i zabezpieczenie uszkodzeń skarp rzeki Łagowicy w km 8+400 – 9+000, 21+130, 26+150 – 27+000 w m. Rakówka i Pułaczów, gm. Raków m. Duraczów i Łagów gm. Łagów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie” na kwotę 102 329,56zł. Zakres prac obejmował m.in.:
1. Zabezpieczenie skarp rzeki Łągwicy w km 8+400-9+000 w m. Pułaczów, gm. Raków: – usunięcie z koryta rzeki przewalonych oraz podmytych drzew, wycinka zakrzaczeń; – usunięcie z koryta rzeki przetamowań z gałęzi i śmieci; – usunięcie łachy piaszczystej; – zabudowa wyrw za pomocą opasek wielokiszkowych, narzutu kamiennego w płotkach oraz faszynady z dowozem gruntu i jego zagęszczenie;
-umocnienie skarpy za pomocą ścianki szczelnej i narzutu kamiennego przy moście drogowym w Pułaczowie.
2. Zasypanie i zabezpieczenie wyrwy w skarpie rzeki Łagowicy w km 21+130 w m. Duraczów: – zabudowa wyr za pomocą faszynady z dowozem i zagęszczeniem gruntu, – obsadzenie sadzonkami wikliny zabudowanej wyrwy.
3. Udrożnienie odcinka Łagowicy w km 26+150-27+000 w obrębie mostu drogowego w ul. Słupieckiej w m. Łagów – wycięcie zakrzaczeń oraz roślinności ze skarp; – odmulenie koryta rzeki poniżej (60,0m) i powyżej (60,0m) mostu oraz pod mostem; – zebranie namulisk ze skarp ubezpieczonych płytami typu krata.

Źródło: Biuro Prasowe UM