Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem Tadeusza Kowalczyka, przewodniczącego Sejmiku obradowała Kapituła nagrody, która wybierała laureatów „Świętokrzyskiej Victorii”.

 

                                                                 ***

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego spotka się z podsekretarzem stanu Małgorzatą Omilanowską, z która rozmawiał będzie na temat Kolegiaty w Wiślicy i przyszłości Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

                                                                ***
Nowemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014 – 2020 poświęcone jest spotkanie wicemarszałka Grzegorza Świercza i członka Zarządu Województwa Kazimierza Kotowskiego z dyrektorami jednostek służby zdrowia podległych samorządowi województwa.

                                                              ***
W Starostwie Powiatowym w Opatowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w spotkaniu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki: sekretarzem stanu Jerzym Witoldem Pietrewiczem i podsekretarz stanu Mariuszem Haładyjem. Rozmowy dotyczyć będą rozwiązań legislacyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw z terenu powiatu opatowskiego.

Źródło: Biuro Prasowe UM