Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się II posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka i członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowskiego.

             Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego   
        

Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Może być ona nadawana osobom fizycznymi prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                 ***
O godz. 12.00 przed pomnikiem „Homo Homini” przy ul. Ściegiennego w Kielcach, w trzynastą rocznicę ataków na wieże World Trade Center, odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów terrorystycznych. W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.

                                                                ***
Instrumenty Wsparcia Rozwoju- to temat przewodni II Konwentu Marszałków Województw RP odbywającego się pod przewodnictwem województwa lubelskiego w Nałęczowie. W spotkaniu uczestniczy Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj marszałkowie będą dyskutować m. in. o krajowej polityce miejskiej oraz założeniach Narodowego Planu Rewitalizacji. W jutrzejszym programie obrad m.in.: marketing terytorialny i gospodarczy – prelegenci przedstawią mechanizmy wsparcia działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw czy światowych trendów marketingu gospodarczego. Marszałkowie poruszą także kwestię wpływu rewitalizacji obszarów miejskich na bezpieczeństwo polskich dróg.
                                                                ***
W Połańcu Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystego wbicia łopaty pod inwestycję na terenie terenów inwestycyjnych w Strefie B.

Źródło: Biuro Prasowe UM