Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa weźmie udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

                                                         ***
Dzisiaj o godz. 12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach (sala konferencyjna) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w spotkaniu z dziennikarzami, poświęconemu podsumowaniu pracy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2010 – 2014.

Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wezmą udział w inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2014/2015 w Województwie Świętokrzyskim.
W czasie uroczystości wręczone zostaną doroczne Świętokrzyskie Nagrody Kultury dla twórców, animatorów i zespołów artystycznych. W bieżącym roku Zarząd Województwa uhonorował 16 osób i trzy zespoły. Wręczone zostaną także trzy nagrody honorowe. Uroczystość uświetnią szlagiery ze spektaklu „Hemar. Poeta przeklęty”.
 
                                                          ***

Wicemarszałek Grzegorz Świercz przewodniczył będzie posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

                                                          ***

Dziś obradują Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Samorządu Terytorialnego, Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. W posiedzeniach poszczególnych Komisji weźmie udział członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski.

W Kunowie będzie gościem posiedzenia Rady Miejskiej.

W Dwikozach natomiast Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa wręczy mieszkańcom gminy listy gratulacyjne z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

                                                      ***
W Busku – Zdroju Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa uczestniczy w XV Posiedzeniu oraz Seminarium Świętokrzyskiej Rady Innowacji pod egidą Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. W tematyce spotkania:
− przedstawienie założeń projektu dotyczącego oceny potrzeb i potencjału firm w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji,
− Krajowa Inteligentna Specjalizacja – proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym,
− planowane wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,−potencjał specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna w regionie świętokrzyskim,
− wdrażanie działań prorozwojowych w specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz strategia Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego jako lidera specjalizacji.

Źródło: Biuro Prasowe UM