Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałek Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będą uczestniczyć w obradach Okrągłego Stołu w sprawie instrumentów finansowych dostępnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Podczas spotkania mowa będzie na temat możliwości finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego, a także podsumowane zostaną kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz ordynacji podatkowej.

                                                              ***

Wicemarszałek Jan Maćkowiak spotka się z wójtem gminy Wilczyce, z którym rozmawiał będzie na temat potrzeb infrastrukturalnych na terenie gminy.

                                                              ***
Planom utworzenia Medical Science Park – nowoczesnego miasteczka medycznego na terenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu poświęcone będzie spotkanie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa z przedstawicielami firmy GENESIS, dyrektorem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego Marcinem Perzem oraz prezesem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Łukaszem Bilskim.

                                                              ***
W Chmielnickim Centrum Kultury Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w konferencji w ramach projektu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego realizowanego z międzynarodowego programu Erasmus przy wsparciu Komisji Europejskiej i towarzyszących jej Konsultacji społecznych nt. „Wzmacniania pozycji ludzi młodych na rzecz uczestnictwa w życiu politycznym”. Konsultacje społeczne dla młodzieży są częścią projektu realizowanego w ramach Programu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego z międzynarodowego programu Erasmus przy wsparciu Komisji Europejskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu woj. świętokrzyskiego i zainteresowanie jej sprawami lokalnymi poprzez wypracowanie wspólnych rozwiązań w polityce na rzecz młodzieży przez wysokie instancje oraz samą młodzież wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Źródło: Biuro Prasowe UM