Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 12 GRUDNIA

„Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 szansą na rozwój regionów Polski Wschodniej” to tytuł konferencji, która odbywa się w Hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach. W spotkaniu udział bierze marszałek Andrzej Bętkowski.

Celem wydarzenia jest prezentacja założeń i możliwości finansowych polityki spójności UE na lata 2021 – 2027, w tym przyszłości Programu Polska Wschodnia. Spotkanie będzie także okazją do podsumowania 10 lat funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz dotychczasowych doświadczeń – korzyści i trudności we wdrażaniu środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej w kontekście Regionalnych Programów Operacyjnych.

Organizatorem konferencji jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.