Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 – 19 MAJA

Marszałek Andrzej Bętkowski, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Banaś przebywają z wizytą w obwodzie winnickim na Ukrainie. Delegacja uczestniczyć będzie w obchodach Dnia Europy w Winnicy, a także spotka się z władzami regionu, Konsulem Generalnym RP w Winnicy i winnicką Polonią. Odwiedzą również fabrykę „Barlinek Invest” Sp. z o. o. Wizyta odbywa się w ramach wieloletniej współpracy partnerskiej województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego na Ukrainie.

Program:

17 maja

10.00-11.00 Spotkanie z Przewodniczącym Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej, p. Walerijem Korowijem oraz Przewodniczącym Winnickiej Rady Obwodowej, p. Anatolijem Olijnykiem

11.40-12.40 Wizyta w fabryce “Barlinek Invest”

15.00-15.30 Przejazd do Winnickiego Сentrum Kultur Narodowych

15.30-17.30 Spotkanie delegacji z Konsulem Generalnym RP w Winnicy, p. Damianem Ciarcińskim i Polonią

18 maja

11.00- 16.30 Udział w obchodach Dnia Europy w Winnicy, zwiedzanie wystaw oraz innych wydarzeń w ramach obchodów Dnia Europy

17.00-20.00 Uroczysta kolacja z okazji Dnia Europy w Winnicy.

***

O godz. 17.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się Wielki Koncert Charytatywny dla Tomka Lewickiego – 28-letniego kielczanina, który wskutek nieszczęśliwego wypadku pozostaje w stanie śpiączki od 2017 roku. Gwiazdą wieczoru będzie znakomity pianista Maksym Rzemiński. W wydarzeniu weźmie udział wicemarszałek Renata Janik.

Na scenie wystąpią także: zawodnicy Akademii Muay Thai Kielce, Magdalena i Piotr Sarnot, tancerze ze Studia Tańca i Stylu „Rewanż” Tomasza Rowińskiego, „Rewanż Team”, rodzice i tancerze ze Szkoły Tańca LAYLA. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy do puszek oraz na licytacjach podczas koncertu zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Tomka.

***

Na Stadionie Międzyszkolnym w Kielcach odbywają się XXI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Sporcie Pożarniczym. W otwarciu zawodów wziął udział Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie także gościem obchodów 30. rocznicy powstania Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach. W imieniu marszałka Andrzeja Bętkowskiego odbierze medal 90 – lecia Związku Sybiraków za zasługi i współpracę. Uroczystość odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, godz. 13.00.

***

W Mąchocicach Kapitulnych (godz. 13.00, Hotel Ameliówka) na zaproszenie Świętokrzyskiej Izby Położnych i Pielęgniarek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Sobota

W Starachowicach (godz. 14:00) odbędzie się V sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Gościem obrad będzie przewodniczący sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Program:

 1. Otwarcie V sesji Młodzieżowego Sejmiku.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nominacji nowo wyłonionym radnym Młodzieżowego Sejmiku i złożenie przez nich ślubowania.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. „Pomysł na region – Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego” – prezentacja.
 7. Podjęcie uchwał dot. stwierdzenia utraty mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku na skutek złożenia rezygnacji.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych: zgłoszenie kandydatów, wybór 3 członków Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: zgłoszenie kandydatów, przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną, ogłoszenie wyników głosowania, stwierdzenie podjęcia uchwały.
 10. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 11. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku: zgłoszenie kandydatów, przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną, ogłoszenie wyników głosowania, stwierdzenie podjęcia uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji edukacyjnych spotkań rekonstrukcji historycznej pod nazwą „Świętokrzyska Akademia Historii”.
 14. Dokonanie zmian w składach komisji problemowych Młodzieżowego Sejmiku.
 15. Ustalenie miejsca i terminu kolejnej sesji Młodzieżowego Sejmiku.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie V sesji Młodzieżowego Sejmiku.

***

Wicemarszałek Renata Janik będzie gościem obchodów Gminnego Dnia Strażaka połączonych z otwarciem nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowicach, 60 – leciem jednostki i poświęceniem sztandaru (godz. 15.00, Radkowice).

***

18 maja w Sielpi wystartuje XIV Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba”. Impreza co roku przyciąga biegaczy z całego kraju. Początek maratonu tradycyjnie odbędzie się w Sielpi Wielkiej. Start przewidziano na godzinę 9.00. W uroczyste zakończenie imprezy z dekoracją zwycięzców w Ośrodku Wypoczynkowym „Łucznik” w Sielpi (godz. 15.00) weźmie udział Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Niedziela

Starostwo Powiatowe w Kielcach już po raz czternasty organizuje Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu. Tegoroczny impreza przebiegać będzie pod hasłem „Na góralską nutę”. Podczas jarmarku zaprezentują się wszystkie gminy powiatu kieleckiego. Będą występy lokalnych zespołów ludowych, każda gmina będzie miała swoje stoisko z kulinarnymi specjałami przygotowanymi przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich. Jarmark rozpocznie się o godzinie 11. 30 procesją spod Bazyliki Mniejszej na Błonie, gdzie o godzinie 12.00 rozpocznie się msza święta polowa w hołdzie ofiar II wojny światowej. W mszy uczestniczyć będzie chór Con Anima z Waśniowa (powiat ostrowiecki) oraz Zespół Ludowy Harnasie z gminy Poronin na Podhalu. W wydarzeniu wezmą udział wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Bogusławski. Podczas jarmarku zaprezentują się wszystkie gminy powiatu kieleckiego. Będą występy lokalnych zespołów ludowych, każda gmina będzie miała swoje stoisko z kulinarnymi specjałami przygotowanymi przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich.

***

W Wodzisławiu (godz. 13.00) Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej pamięci rtm. Teodora Belardiego, dowódcy Oddziału Powstańczego w latach 1863 – 1864, byłego żołnierza Armii Pruskiej, rannego w walce pod Jakubowem 6 lutego 1864 roku, wziętego do niewoli i rozstrzelanego 7 maja 1864 roku.

***

Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa będzie gościem Biegu Bohaterów (godz. 15.00 – 17.00).