Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 23 STYCZNIA

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył będzie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” (godz. 13.00, UMWŚ).

***

Przeprawa mostowa na Wiśle łącząca Nowy Korczyn i Borusową (stan prac), ścieżka rowerowa biegnąca z Wiślicy przez gminy powiatu kazimierskiego do granic województwa (stan prac), rozbudowa linii kolejowej na trasie Kielce – Busko-Zdrój oraz budowa obwodnicy Nowego Korczyna będą tematami spotkania, które dziś z udziałem członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusza Goska odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (godz. 11.00, sala 202). Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: Krzysztof Gil, wójt Gręboszowa (woj. małopolskie); Jarosław Jaworski, burmistrz Wiślicy; Paweł Zagaja, burmistrz Nowego Korczyna; Sławomir Kowalczyk, burmistrz Opatowca; Waldemar Sikora, burmistrz Buska-Zdroju; Roman Miksa, wójt Czarnocina; Adam Bodzioch, burmistrz Kazimierzy Wielkiej; Anna Grzela, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji UMWŚ, Jerzy Wrona, z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji UMWŚ; Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ; Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.