Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 29 STYCZNIA

W siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski weźmie udział w „Spotkaniu ze źródłem archiwalnym” pt. „Podróże w źródle archiwalnym” (godz. 16.00).

Podczas spotkania wystąpią: dr hab. prof. UJK Katarzyna Ryszewska (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wycieczki archeologiczno-historyczne po Kielecczyźnie w XIX wieku, dr Cezary Jastrzębski (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Warunki podróżowania w XIX wieku, Łukasz Wołczyk (Muzeum Wsi kieleckiej), Podróżowanie w kulturze wsi w XIX i XX wieku, Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach), Motyw podróży zapisany w dokumencie archiwalnym z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, (multimedia Agnieszka Szczerba – Archiwum Państwowe w Kielcach). Odbędzie się także promocja VIII tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”.

Spotkaniu towarzyszyć będą dwie wystawy: „Podróż – rodzaje, miejsca i środki transportu – z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach oraz ze zbiorów prywatnych” przygotowana przez Iwonę Pogorzelską i Agnieszkę Szczerbę oraz „Wybrane relacje z podróży w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej” autorstwa Ewy Lewickiej i Elżbiety Woźniczki (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach). Organizatorami wydarzenia są Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

***

Z udziałem Marka Jońcy, członka Zarządu Województwa obradować będzie Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (godz. 13.00).