Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 30 STYCZNIA

Gmina Łopuszno postawiła na „Fabrykę Młodości”. Projekt, kierowany do osób niesamodzielnych z terenu gminy Łopuszno w wieku powyżej 60 lat, uzyskał wsparcie w wysokości ponad 357 tysięcy zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki unijnemu wsparciu w Eustachowie oraz w Gnieździskach w nowo otwartych świetlicach powstały Kluby Seniora. Będą się tam odbywały spotkania z psychologiem, zajęcia integracyjne, artystyczne, manualne oraz organizowane wyjazdy do kina, teatru i opery, muzeów. Gościem uroczystego otwarcia placówek połączonego z Gminnym Balem Seniora będzie wicemarszałek Renata Janik (godz. 15.00 Gnieździska, 15. 30 Eustachów, godz. 16.00 Ośrodek Sportowy Łopuszno).