Z prac Zarządu Województwa

W Tata na Węgrzech Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w ceremonii wręczenia Nagrody Europy.

W tym roku laureatami nagród przyznawanych corocznie przez Radę Europy zostało 9 polskich miast oraz 1 gmina. Nagrodę główną otrzymały dwa miasta: niemieckie Altötting oraz węgierska Tata. Nagroda Europy przyznawana jest od 1955 roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Najwyższe wyróżnienie przyznawane jest europejskiemu miastu za działania na rzecz promocji i rozwoju idei Unii Europejskiej. Nagroda składa się z trofeum, medalu, dyplomu oraz stypendium na wyjazdy studyjne dla młodzieży z miast partnerskich. Miasto Altötting leży w Bawarii, należy do sieci Europejskich Miast Pielgrzymów, z którymi tworzy Stowarzyszenie „Shrines of Europe” (Kapliczki Europy). Posiada umowy partnerskie z włoskim miastem Loreto i portugalską Fatimą. Miasto jest celem wielu pielgrzymek oraz organizatorem wymian młodzieży szkolnej i studentów. Miasto Tata leży w regionie Komarom-Esztergom. Zostało wyróżnione przede wszystkim za stworzenie rozległej sieci wymiany młodzieży ze swoimi miastami partnerskimi. We współpracy z 9 miastami partnerskimi (m. in. Pińczowem) zorganizowało ponad 60 różnych imprez sportowych i kulturalnych, a także wymian młodzieży. Rada Europy przyznała także: 11 europejskim gminom Tablice Honorowe, 18 samorządom Flagi Europejskie, oraz 26 samorządom Dyplomy Europejskie.

Na zaproszenie Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w konferencji pn. „Przyszły okres programowania inwestycji prośrodowiskowych”.
W tematyce spotkania:
– Finansowanie zadań w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
– „Budynki energooszczędne nasza (najbliższa) przyszłość”,
– Szanse mikrobiogazowni w kontekście nowej ustawy o OZE oraz możliwość finansowania inwestycji.

Źródło: Biuro Prasowe UM