Z prac Zarządu Województwa

21-24 sierpnia delegacja województwa świętokrzyskiego w składzie: Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa i Marcin Ożóg, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w uroczystych obchodach 22. Rocznicy Niepodległości Ukrainy w Winnicy, połączonych ze wspólnym posiedzeniem komisji radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego. Podczas obrad poruszone zostaną m.in. bieżące problemy i potrzeby obu regionów oraz zaktualizowane plany dalszych działań w ramach współpracy Obwodu Winnickiego z regionem świętokrzyskim.

                                                                     ***

W siedzibie Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, w związku z trwającymi konsultacjami projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie ma na celu wypracowanie wniosków, które zostaną przedstawione na III posiedzeniu Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 22 sierpnia.