Z prac Zarządu Województwa

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach marszałek Adam Jarubas weźmie udział w spotkaniu dotyczącym podjęcia współpracy i realizacji zadań oświatowych w zakresie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem sektora kolejowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowej wśród kadry i pracowników
kolejnictwa.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy, której gościem będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. W porządku posiedzenia m. in.:
− informacja dyrektora Zespołu Szkół o stanie oświaty w gminie i przygotowaniu do nowego roku szkolnego,
− analiza stanu gospodarki odpadami. Utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa weźmie udział w panelu dyskusyjnym w ramach „Targów Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”. Panel, realizowany we współpracy z Federacją „Forum Wiedzy”, rozpocznie się o godzinie 10. 00 w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach i będzie dotyczył zagadnień m. in. z zakresu: nawiązania współpracy międzynarodowej i pozyskania partnera
zagranicznego, korzyści i zagrożeń wynikających z działań o charakterze międzynarodowym oraz konkurencyjności regionu w kontekście współpracy zagranicznej.
O godz. 17. 00 odbędzie się wieczorna debata, której tematem będą korzyści płynące z realizacji międzynarodowych projektów partnerskich oraz rola produktów ekologicznych i regionalnych w wymiarze zarówno zdrowotnym jak i ekonomicznym. Debata będzie transmitowana „na żywo” przez Polskie Radio Kielce i TVP Kielce.

Źródło: Biuro Prasowe UM