Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni spotka się z zarządem Stowarzyszenia Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa przewodniczył będzie posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.