Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa spotka się z burmistrzem Połańca Jackiem Tarnowskim, z którym rozmawiał będzie na temat inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz założeń wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie na lata 2014 – 2020.

W Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w spotkaniu dotyczącym przedstawienia koncepcji współpracy z samorządami województw w kształtowaniu budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Źródło: Biuro Prasowe UM