Z prac Zarządu Województwa

W Warszawie, wicemarszałek Grzegorz Świercz będzie gościem Gali Finałowej VIII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2013.

Wicemarszałek Grzegorz Świercz weźmie także udział w uroczystej gali „Lider Informatyki 2013” (godz. 19.00 w Teatrze Palladium w Warszawie). Podczas Gali uhonorowani zostaną laureaci XVII edycji konkursu Lider Informatyki. Gala Lidera Informatyki co roku gromadzi wyjątkowe audytorium – prezesów i szefów IT największych polskich przedsiębiorstw i instytucji.

                                                                    * * *

W „Bajkowym Przedszkolu” w Królewcu, gm. Smyków Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystego pasowania na przedszkolaka. Projekt „Bajkowe Przedszkole” realizowany jest przez Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Smyków w partnerstwie z Gminą Smyków w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.