Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W Centrum Edukacji Artystycznej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK odbywa się konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnej szkole” oraz seminarium naukowo-metodyczne „Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów”. W spotkaniu bierze udział marszałek Adam Jarubas.

 Główne tezy konferencji to:
− rola nauczyciela w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie województwa świętokrzyskiego,
− wsparcie uzyskiwane przez nauczycieli w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE),
− nauczyciel – specjalista – rodzic w tworzeniu koalicji na rzecz realizacji SPE ucznia,
− realizacja SPE uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie województwa świętokrzyskiego – implikacje praktyczne.

Na zaproszenie rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach marszałek Adam Jarubas będzie gościem uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014.

3 października w Niemczech obchodzony był Dzień Jedności Niemiec. Z tej okazji dzisiaj, do Kielc z wizytą przyjedzie dr Werner Köhler, nowy Konsul Generalny RFN w Krakowie oraz nowa zastępczyni Konsula Generalnego – Isolde Felskau. O godz. 14.00 Werner Köhler spotka się z marszałkiem Adamem Jarubasem.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie marszałek weźmie udział w obradach XXXV sesji Rady Miejskiej. Podczas spotkania wręczone zostaną stypendia dla zdolnych uczniów oraz dyplomy dla strażników Straży Miejskiej za zajęcie III miejsca w X edycji Świętokrzyskich Zawodów Strażników Miejskich i Gminnych „Patrol Roku Straży Miejskich i Gminnych 2013”.

Z udziałem Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa w Sandomierzu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach.

W ramach Roku Juliana Tuwima w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa czytał będzie jedną z najsłynniejszych bajek pisarza – „Lokomotywę”. W czytaniu weźmie udział także pochodząca z Ukrainy Mirosława Steblyk, która zaprezentuje fragment „Lokomotywy” w języku ukraińskim. Organizatorami akcji są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.

Na zaproszenie wójta gminy Górno Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w uroczystej inauguracji projektu „Twórczy przedszkolak” w Punkcie Przedszkolnym w Górnie oraz Gminnym Przedszkolu w Radlinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym z ŚBRR – Biura POKL funduszom (1 938 771 złotych), na terenie gminy Górno zostało otworzonych 6 Punktów Przedszkolnych: w Górnie, Bęczkowie, Krajnie, Leszczynach, Skorzeszycach i Woli Jachowej, każdy dla 25-osobowej grupy oraz Gminne Przedszkole w Radlinie liczące 2 oddziały 25-osobowe, w tym jeden całodzienny, drugi pięciogodzinny.

Ogółem opieką przedszkolną objęto 200 dzieci z terenu gminy. W ramach realizowanego projektu dzieci uczestniczą w zajęciach wychowawczo- dydaktycznych i umuzykalniających, mają lekcje języka angielskiego na wesoło, otrzymują wsparcie logopedyczne i psychologiczne. Znaczna część pozyskanych pieniędzy przeznaczona została na zakup podstawowego wyposażenia do sal przedszkolnych, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”, wyprawek dla przedszkolaków, materiałów do poszczególnych zajęć, mebli, zabawek, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a zakończy się w czerwcu 2015 roku.

Źródło: Biuro Prasowe UM