Z prac Zarządu Województwa

W Starachowicach marszałek Adam Jarubas wizytował inwestycje prowadzone na drogach powiatowych, m.in. na terenie gminy Pawłów.

W oparciu o dofinansowanie z RPO remontowana jest tu droga powiatowa nr 0598T Dąbrowa Dolna-Grabków- Bostów na odcinku Grabków –Bostów (dł. odcinka 3384mb, szerokość jezdni 5,5m z chodnikiem jednostronnym). Koszt tej inwestycji wynosi ponad 7,5 mln zł a dofinansowanie ze środków w ramach RPOWŚ – 4,5 mln zł. Z kolei koszt przebudowy drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice- Rzepin na odcinku Radkowice- Rzepin – etap II ( dł. odcinka 3172mb, szerokość jezdni 5,5m z chodnikiem jednostronnym) wynosi blisko 5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków w ramach RPOWŚ niecałe 3 mln zł.

Dziś spotkają się Członkowie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (godz. 13.00 – sala nr 452 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach). W pracach komisji udział wezmą członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa spotka się ze starostą kieleckim i przedstawicieli gmin powiatu kieleckiego, z którymi rozmawiał będzie na temat inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych.

Z Piotrem Lochem, reprezentującym Polsko-Kanadyjską Izbę Gospodarczą, Kazimierz Kotowski rozmawiał będzie na temat współpracy, m.in. możliwości nawiązania kontaktów gospodarczych pomiędzy Izbą a przedsiębiorcami ze Świętokrzyskiego.

Dziś rusza remont prawego brzegu rzeki Koprzywianki. Inauguracji prac budowlanych przyglądał się będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. Zadanie pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie” finansowane jest środków „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Wartość remontu dwuipółkilometrowego odcinka kosztować będzie 8,6 mln zł. Prace potrwają do połowy grudnia 2014 roku.

Gościem uroczystości związanych z wręczeniem medali „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”, mieszkańcom gminy Bieliny będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Źródło: Biuro Prasowe UM