Z prac Zarządu Województwa

W Zawichoście Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa spotka się z burmistrzem Tomaszem Siwkiem, z którym rozmawiał będzie na temat stanu inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz planowanych zadań i możliwości pozyskania na nie funduszy z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020.

Możliwościom pozyskania funduszy unijnych z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 na rozwój i promocję Sandomierza oraz planów rozwojowych sektora spożywczego dotyczyć będzie spotkanie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa z Ewą Kondek – zastępcą burmistrza Sandomierza.

W Obicach i w Dębskiej Woli Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa weźmie udział w odbiorach dróg powiatowych.

Źródło: Biuro Prasowe UM